Blog

Mensenrechten en toezicht

De duurzaamheids-richtlijnen Environmental, Social & Governance, kortweg ESG-richtlijnen, zijn geen vrijblijvende standaard meer. Toezichthouders zijn zich daar wel van bewust.

Mensenrechten en toezicht2023-02-09T11:00:09+01:00

Gemeen goed

Economische theorieën zijn gebaseerd op het concept van een ‘goed’. Hoewel het hier om een morele categorie gaat, namelijk als iets waar waarde aan wordt toegekend, wordt het in de economische theorie in de regel gereduceerd tot iets dat verhandelbaar is.

Gemeen goed2023-02-08T16:09:42+01:00

Goed samenspel in de top gaat ook over de inhoud

Hildegard Pelzer RvC’s (daarmee bedoel ik ook RvT’s) realiseren zich – terecht – hoe belangrijk het functioneren als team is en willen daarin investeren, zeker gezien het feit dat de samenstelling met

Goed samenspel in de top gaat ook over de inhoud2020-03-23T16:39:20+01:00

Inzicht in de informatiestroom naar boven

Hildegard Pelzer De bestuurder is verantwoording verschuldigd aan de RvC. Vaak is op papier uitgewerkt waar de RvC in elk geval over geïnformeerd wil worden. Ook gebruikt de RvC in toenemende mate

Inzicht in de informatiestroom naar boven2020-03-23T16:11:10+01:00

De RvT als maatschappelijk geweten

Hildegard Pelzer Een kleine twintig jaar geleden schreef ik samen met een bestuurder een opiniestuk met deze titel. De respons was nihil. Nu vindt deze titel wellicht een grotere voedingsbodem. In vele

De RvT als maatschappelijk geweten2020-03-23T16:11:10+01:00

Het recht op een tweede kans

Pieter Wijnsma Onlangs publiceerde het NRC een mooie paaspreek van twee remonstrantse dominees. Met een verwijzing naar het Paasverhaal over de kruisiging van Jezus pleiten zij voor vergeving en een tweede kans voor

Het recht op een tweede kans2020-03-23T16:11:10+01:00

Countervailing power binnen de RvC

Hildegard Pelzer Olga Zoutendijk is teruggetreden als voorzitter van de RvC van ABN AMRO. Er was toenemende kritiek op haar functioneren. Volgens het FD hebben DNB en ECB haar functioneren gevolgd, mede na

Countervailing power binnen de RvC2020-03-23T16:11:10+01:00

Deugdzaam toezicht op deugdzaamheid

Pieter Wijnsma In een advertentie voor een intern toezichthouder werd onlangs de volgende kwalificatie gevraagd: ‘algemene bestuurlijke kwaliteiten, tot uiting komend in een heldere visie op haar relatie tot de kardinale deugden’. Wat

Deugdzaam toezicht op deugdzaamheid2020-03-23T16:11:10+01:00

Reflectiepauze tegen gezichtsverlies

Monika Milz De samenwerking van de raad van commissarissen en de raad van bestuur gaat doorgaans goed. Er zijn echter ook voorbeelden waar de spanning hoog op kan lopen. Zo hoog dat er

Reflectiepauze tegen gezichtsverlies2020-03-23T16:11:11+01:00
Ga naar de bovenkant