Zelfevaluatie

Regelmatige zelfreflectie helpt de kwaliteit van het intern toezicht op peil te houden. De kunst is om steeds weer nieuwe energie en inspiratie uit de zelfreflectie te halen en zo de leercurve aan te blijven zwengelen.  Ingrijpende gebeurtenissen, zoals het verrast worden door een bestuurscrisis, zijn bij uitstek een moment om terugkijkend van te leren. Het is een gemiste kans om dat voorbij te laten gaan.

Wij ondersteunen jaarlijks tientallen Raden Toezicht/Raden van Commissarissen en besturen bij de zelfevaluatie. Zo hebben we beproefde werkwijzen kunnen ontwikkelen. Tot onze opdrachtgevers horen Nederlandse raden en internationaal samengestelde, raden in het bedrijfsleden en bij maatschappelijke organisaties in uiteenlopende sectoren zoals zorg, onderwijs, volkshuisvesting en goede doelen.  Diversiteit zit in onze natuur, wij weten om te gaan met de kracht en kwetsbaarheid van verschillen.

De gezamenlijke reflectiesessie is een belangrijk moment waarin beelden en opvattingen worden uitgewisseld, het inzicht in het feitelijke en gewenste functioneren van het team wordt verdiept en zo nodig concrete afspraken worden gemaakt voor verdere optimalisering van het functioneren.  Wij faciliteren het gesprek als procesbegeleider en kritische sparringpartner.

Een goede voorbereiding van de sessie is het halve werk. De betrokkenen worden alvast aan het denken gezet en in de sessie kan sneller tot de kern worden gekomen.  We besteden dan ook de nodige aandacht aan de voorbereiding.

Kenmerken van onze ondersteuning van zelfevaluaties zijn inhoudelijke expertise, sensitiviteit voor processen in de top en durven uitdagen met oog voor wat haalbaarheid is.

Hier vindt u meer informatie over het ondersteunen van zelfevaluaties en hier de Engelstalige informatie.

Educatie

Permanente educatie helpt om de gewenste kennis en competenties in de top op pijl te houden.

Wij treden op als docent en moderator bij tal van opleidingen die door universiteiten en private partijen, zoals toezichtacademies, gegeven geworden.

Als Governance Support bieden we in company workshops aan, bijvoorbeeld op het gebied van werkgeverschap, effectief interveniëren, besluitvormingsprocessen, ethiek en hedendaagse good governance.