Permanente educatie

Permanente educatie2018-05-20T13:41:49+02:00

Goed toezicht valt of staat met de mensen die het toezicht vorm en inhoud geven. De nieuwste governancecodes besteden dan ook aandacht aan het borgen van de nodige kennis, vaardigheden en attitude van commissarissen en toezichthouders. Permanente educatie is een middel om deze kwaliteiten op peil te houden en verder te versterken.

We ondersteunen bij de verdere professionalisering van toezicht en bestuur. Een voorbeeld is een gemeenschappelijke sessie waarin de leerpunten uit een overnameproces worden gedestilleerd met het oog op verdere overnames die gepland staan. Een ander voorbeeld is het herijken van de informatievoorziening voor de raad om de vinger beter aan de pols te kunnen houden. Een actuele vraag is het expliciteren van de toezichtvisie van de raad.

Wij bieden incompany masterclasses voor raden van commissarissen/raden van toezicht. Deze masterclasses ontwikkelen we op maat, waarbij we gebruik kunnen maken van een groot netwerk van deskundigen. Voor enkele onderwerpen hebben we een standaard ontwikkeld die we voor elke opdrachtgever moduleren om zo optimaal aan te sluiten bij de specifieke situaties en wensen, waaronder Ethiek, Sweet spot of conflict, Effectieve interventies, Inspirerend werkgeverschap en Update good governance.

Daarnaast worden wij als inleider en moderator gevraagd. Zo begeleiden we onderhandelingen waar interculturele issues centraal staan en verzorgen we opleidingen voor commissarissen en toezichthouders. We ontwikkelen bijvoorbeeld al vele jaren het opleidingsprogramma voor commissarissen voor de VTW (vereniging van commissarissen bij woningcorporaties).

Onze langjarige ervaring in de boardrooms biedt een waardevol referentiekader om als critical friend uit te dagen en nieuwe werkwijzen uit te dragen. Wij kunnen schakelen tussen een dialoog over visies en praktische oplossingen.

Ga naar de bovenkant