Werkgeverstaken

Werkgeverstaken2018-05-23T15:12:11+02:00

Centraal in de werkgeversrol staat de aandacht voor de kwaliteit en de continuïteit van het leiderschap. Tot de krachtigste interventies die de raad van commissarissen/raad van toezicht kan inzetten,  horen de benoeming en het ontslag van bestuurders. Soms gaat daar de vraag naar de passende topstructuur voor de komende jaren aan vooraf. Dat zijn momenten waarop de raad zichtbaar wordt voor medewerkers en stakeholders. De uitdaging is om deze belangrijke beslissingen weloverwogen te nemen, met draagvlak binnen de raad en in de organisatie. De cultuur van de werkgemeenschap en de cultuur in de top zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Onze dienstverlening sluit aan bij de situatie zoals die in de organisatie gegroeid is. Wij treden op als klankbord en als moderator in de beeld-, oordeels- en besluitvorming om als raad tot weloverwogen en gedragen besluiten te komen. Het jaargesprek met de bestuurder is het moment om terug te kijken op het functioneren, maar ook om vooruit te kijken met oog voor het perspectief van de organisatie en de bestuurder zelf. Dit thema heeft de afgelopen jaren aan belang en waarde gewonnen. Wij beschikken over ruime ervaring met het daadwerkelijk uitvoeren van deze taken. Ook de voorbereiding en begeleiding van een lastig gesprek op basis van hoor en wederhoor kan onderdeel uitmaken van onze dienstverlening. Wij zijn een onpartijdige procesbegeleider.

Heeft u behoefte aan praktische hulpmiddelen om een jaargesprek tot een betekenisvolle ontmoeting te maken? Wilt u laten zorgen voor vastlegging en dossierbeheer? Ook hiervoor zijn wij beschikbaar.

Het groeiende besef bij toezichthouders dat de organisatie ook tijdig voor opvolging moet kunnen zorgen, is het startpunt voor menige opdracht. Wij zijn ervaren in de beoordeling van het beschikbare talent van binnenuit.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij de raad ondersteunen zonder over te nemen; want juist in haar werkgeverstaak kan de raad haar gezicht laten zien. U kunt bij ons terecht als u behoefte heeft aan een senior met veel ervaring in de boardroom, gevoel voor vrouwelijke en mannelijke waarden en goed thuis in de human resources professie.

Governance Support doet momenteel onderzoek naar het (min of meer) gedwongen vertrek van bestuurders.
Download hier de flyer

Ga naar de bovenkant