Zowel raden van commissarissen/raden van toezicht als raden van bestuur zijn teams die resultaten willen boeken. Dat zijn resultaten in termen van omzet, winst en eigen vermogen én maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid, sociale huisvesting, goede zorg en onderwijs. Minstens zo belangrijk is dat resultaten geboekt worden met handhaving van goede onderlinge verhoudingen in het team.

Aandacht voor de dynamiek van het team is inmiddels nadrukkelijk op de agenda gezet. De dynamiek ontwikkelt zich onder invloed van ‘harde’ en ‘zachte’ aspecten. De ‘harde’ aspecten zijn o.a. de taakverdeling en het aantal bestuurdersposities, de rangorde, de werkafspraken en de rolverdeling. Dergelijke aspecten kunnen voor harmonie, maar ook voor onvrede in het topteam zorgen. Tot de ‘zachte’ factoren horen de persoonlijke drijfveren van teamleden en dynamiek tussen de leden. De diversiteit van een team kan verrijkend zijn als men elkaars verschillen positief waardeert, maar kan ook als hinderlijk worden ervaren. Zelfreflectie veronderstelt het besef van feilbaarheid. Maar heeft iedereen dit besef wel? Treden de leden van de groep elkaar wel werkelijk open tegemoet?

Wij kunnen bijdragen aan bewustwording en bewuste keuzes voor ‘harde’ en ‘zachte‘ voorwaarden om succesvol te opereren. Dit doen we met compassie voor de zaak en voor de mensen die voor de zaak staan. Kenmerkend is onze analytische kracht en langjarige ervaring met sociaal intelligente mensen die elkaar in de boardrooms ontmoeten.