Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer hebben de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van drie grote financiële instellingen (ABN Amro, ING en Aegon) gezegd begrip te hebben voor de ontstane commotie in de samenleving naar aanleiding van hun bonusbeleid. Toch vragen ze ook begrip omdat volgens hen deze bonussen nodig zijn.

Alle drie instellingen voeren vooral arbeidsmarktargumenten aan om hun beloningsbeleid te rechtvaardigen. ING-commissaris Henk Breukink sprak van “onmiskenbaar hoge beloningen” die bij het aantrekken van topbestuurders zijn gemoeid. Rik van Slingelandt, commissaris van ABN Amro, zei dat zijn bank moet concurreren met andere grote (buitenlandse) bedrijven om capabele bestuurders aan te trekken. Wel gaf hij toe de reactie van de samenleving te hebben onderschat.

Onze politiek redacteur Philip de Witt Wijnen volgt het gesprek:

Twitter avatar PhilipDeWW Philip de WittWijnen Van Slingelandt: We hebben wel degelijk gevoelens over wat er maatschappelijk leeft. #ABNAmro 7 april

Twitter avatar PhilipDeWW Philip de WittWijnen Henk Breukink: “Rvb ING heeft sinds 2008 geen bonus gekregen.” (Hij zegt er niet bij wat er in dat jaar gebeurde….) #bankiersbeloning 7 april

Onduidelijkheid over detail

Ook over de commotie bij de medewerkers van de bank sprak ABN-commissaris Van Slingelandt, die zich tot nu toe onzichtbaar toonde na de ontstane ophef. Maar waar gisteren FNV-bestuurder Mariëtte Patijn nog zei dat bankmedewerkers boos en geschokt waren over de salarisverhogingen van de raad van bestuur, zei de topman dat het vertrouwen “100 procent” terug is.

Twitter avatar PhilipDeWW Philip de WittWijnen Van Slingelandt: “Volgens voorzitter raad van medewerkers is het vertrouwen 100% terug” #ABNAmro 7 april

De positie van de ABN-top lijkt niet ter discussie te staan, ook niet als het aan minister Dijsselbloem van Financiën (PvdA) ligt. De minister moet zich morgen verantwoorden over de kwestie in een plenair debat. Wat daar zeker ter sprake zal komen is een tegenstrijdigheid die vanavond aan het licht kwam. Volgens Van Slingelandt vond de uitkering van de salarisverhoging vanaf maart 2014 plaats, terwijl Dijsselbloem eerder schriftelijk aan de Kamer liet weten dat die verhoging vanaf juni 2014 werd uitbetaald. Een klein detail, maar iets dat morgen tijdens het debat door de oppositie ter sprake gebracht zal worden.

Twitter avatar PhilipDeWW Philip de WittWijnen V Slingelandt spreekt nu minister tegen: de toeslag werd vanaf mrt ’14 met terugw. kracht tot jan 14 betaald. Minister zegt: vanaf juni ’14 7 april

‘Het kan soberder’

Vooral ABN Amro stond de afgelopen weken negatief in de schijnwerpers. Toen het nieuws over de salarisverhoging van 100.000 euro voor de gehele raad van bestuur bekend werd besloot minister Dijsselbloem de beursgang van de genationaliseerde bank uit te stellen. En toen de verontwaardiging en politieke druk aanhielden besloot het bestuur het geld uiteindelijk terug te geven. Uiteindelijk trad commissaris Peter Wakkie terug omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor de ophef.

Van Slingelandt zei vanavond dat de raad van bestuur de rest van het jaar geen verhoging meer kan verwachten.

Twitter avatar PhilipDeWW Philip de WittWijnen Van Slingelandt:over de hele linie is de beloning gematigd. #ABNAmro 7 april

Dijsselbloem toonde zich ook ongelukkig met het bonusbeleid van ING. Daarover heeft hij op zich niets meer te zeggen nadat de bank de verkregen staatssteun heeft afgelost, maar toch vond hij dat de beloning van topman Ralph Hamers – met een salaris van 1,6 miljoen euro – “soberder” had gekund.

Lees verder op nrc.nl…