Pieter WijnsmaAssocié – 06 51604594
Pieter heeft zo’n 30 jaar ervaring in een reeks van management- en bestuursfuncties in de gezondheidszorg. De afgelopen jaren heeft hij zich ingezet voor de scholing van zorgbestuurders en medisch specialisten met management- en bestuursfuncties. Dat heeft hij gedaan als programmadirecteur bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en als directeur van de Academie voor Medisch Specialisten. Nu zet hij zijn ervaring in voor het ondersteunen van besturen en interne toezichthouders van vooral maatschappelijke organisaties.

Pieter is van origine psycholoog. Hij is geïnteresseerd in het persoonlijk functioneren van mensen in de top van organisaties in het licht van de maatschappelijke context waarin zij acteren. Hij is eind 2019 gepromoveerd op de ethiek van het besturen en verzorgt onder meer scholing over ethiek voor toezichthouders. Daarnaast heeft hij samen met collegae bij Governance Support onderzoek gedaan naar gedwongen vertrek van bestuurders, dat in het voorjaar 2020 gepubliceerd zal worden. De combinatie van het academische werk en de praktijk ervaart Pieter als wederzijds bevruchtend.