Pieter Wijnsma 2017-09-25T17:35:52+00:00
Pieter WijnsmaAssocié – 06 51604594
Pieter heeft zo’n 30 jaar ervaring in een reeks van management- en bestuursfuncties in de gezondheidszorg. De afgelopen jaren heeft hij zich ingezet voor de scholing van zorgbestuurders en medisch specialisten met management- en bestuursambities. Dat heeft hij gedaan als programmadirecteur bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en als directeur van de Academie voor Medisch Specialisten. Hij werkt eveneens aan een onderzoek naar min of meer gedwongen vertrek van bestuurders. Nu zet hij zijn ervaring in voor het ondersteunen van besturen en interne toezichthouders van vooral maatschappelijke organisaties.

Pieter is van origine psycholoog. Hij is geïnteresseerd in het persoonlijk functioneren van mensen in de top van organisaties in het licht van de maatschappelijke context, waarin zij acteren. De morele aspecten in de top hebben zijn bijzondere interesse en zijn onderwerp van een proefschrift waarmee hij bezig is. De combinatie van het academische werk en de praktijk ervaart hij als wederzijds bevruchtend.