Monika MilzPartner - 06 22808601
Monika heeft ervaring opgedaan in diverse sectoren, verschillende vakgebieden en uiteenlopende rollen, de laatste 20 jaar in directie- en toezichtfuncties.  Zij heeft ervoor gekozen om die ervaring nu in te zetten door toezichthouders en bestuurders in de volle breedte te ondersteunen bij hun steeds zwaardere wordende opgaven.  De  werkgeverstaken van het toezicht en de impact van topmensen hebben haar bijzondere interesse.

Monika heeft haar roots in Duitsland. In Nederland heeft zij arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid gestudeerd. Verder heeft zij een MBA opleiding gevolgd in Rotterdam en Rochester/New York.  Monika heeft langjarige ervaring in de financiële wereld; gedurende 20 jaar in directiefuncties bij ABN AMRO en de Rabobank. Daarnaast heeft zij altijd toezichtfuncties bekleed. Nu is Monika voorzitter van de Green Deal Board, commissaris van de Volksbank en Handelsveem BV en toezichthouder van het Spoorwegmuseum.