Vooral bij maatschappelijke ondernemingen vraagt de relatie met – vaak diverse – stakeholders aandacht. Naast de ondernemingsraad zijn dat voor elke sector weer andere belanghouders. Voor woningcorporaties zijn dat bijvoorbeeld onder meer de huurders en gemeenten, voor zorginstellingen zijn het onder meer de patiënten, verwijzers en ketenpartners en voor culturele instellingen de ambassadeurs en sponsors.

We adviseren over mogelijkheden om de relatie met maatschappelijk belangrijke stakeholders effectief in te richten, rekening houdend met de huidige tijdgeest.