We adviseren over de passende inrichting van bestuur, toezicht en – afhankelijk van de rechtspersoon – aandeelhouderschap. Het kan zowel gaan om het herijken van de bestaande structuur als om het ontwerpen van de governancestructuur van een op te richten onderneming.

Steeds zoeken we naar de goede match van wat strategisch nodig is, wat moet op basis van wet- en regelgeving, wat het beste is gezien de  huidige inzichten in good governance en wat werkbaar is voor de betreffende organisatie.