Met de toegenomen wet- en regelgeving en juridisering is het nog belangrijker geworden dat de wezenlijke documenten op orde zijn (statuten, reglementen, inschrijving bij kamer van koophandel, notulen et cetera) en de spelregels gevolgd worden.

Wij kunnen u hier veel uit handen nemen. Bijvoorbeeld door te toetsen of de documenten nog aansluiten bij  wet- en regelgeving, de huidige governance inzichten en uw praktijk en door de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen. Zo kunt u blijven focussen op het besturen van de organisatie en het toezicht daarop.

Wij kunnen ook functies van het bestuurssecretariaat invullen, bijvoorbeeld voor enkele dagen per maand of op tijdelijke basis. Dat is vooral voor kleinere organisaties interessant en voor raden van toezicht/raden van commissarissen die een ‘eigen’ secretaris wensen.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat we u lastige, maar noodzakelijke formaliteiten uit handen nemen, zonder dat u de inhoudelijke regie verliest.