Good governance begint met een passend ‘bouwwerk’, dat wil zeggen met de keuze voor de noodzakelijke governance organen (bestuur, toezicht, commissies, ledenraad, AVA et cetera), de verdeling van  verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de te hanteren spelregels. De governance architectuur moet niet alleen voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving, maar ook passen bij de eigenheden en de koers van de organisatie. Zo nu en dan is herijking nodig, zeker als ingrijpende strategische keuzes zijn gemaakt.

Wij adviseren over de passende governance architectuur. Voorbeeld is een bedrijf dat een zorginstelling heeft overgenomen  en ons heeft gevraagd om te adviseren over de passende inrichting van bestuur, intern toezicht en aandeelhouderschap, zodat recht wordt gedaan aan de wettelijke eisen voor erkende zorginstellingen en aan de doelen van de ondernemer. Een ander voorbeeld is een overheidsvennootschap waar de relatie met de gemeenten als aandeelhouder en afnemer van diensten steeds meer onder druk kwam te staan. We zijn gevraagd om de problemen in beeld te brengen en te adviseren over oplossingen. Een conglomeraat in het onderwijs heeft ons gevraagd de juridisch-bestuurlijke structuur te herijken met het oog op de veranderde positionering van de verschillende onderdelen.

Kenmerkend voor onze aanpak zijn een scherpe analyse, concrete oplossingen en aandacht voor het draagvlak om oplossingen in praktijk te kunnen brengen.