Stanley Bremer heeft vandaag zijn vertrek als directeur van het Wereldmuseum aangekondigd. Zijn besluit komt na een vernietigend rapport van Gitta Luiten over zijn beleid, dat het Wereldmuseum tot aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Bremer legt ook zijn bestuursfuncties neer. Eerder zei hij nog aan te blijven als directeur, maar vandaag, op de dag dat een tweede rapport van de Rekenkamer verscheen over het functioneren van het museum, heeft hij zijn vertrek aangekondigd.

In het verschenen rapport van de Rekenkamer, staat dat niet alleen Bremer maar ook de gemeente veel blaam treft. De Rekenkamer stelt dat het college na de verzelfstandiging van het museum, in 2006, heeft nagelaten te controleren of de collectie goed werd beheerd. Ook had het college volgens de Rekenkamer eerder kunnen weten dat het museum geen bevoegde raad van toezicht meer had. De Rekenkamer deed het onderzoek in opdracht van de gemeenteraad, die eind vorig jaar de maat vol vond toen bleek dat de raad van toezicht van het museum officieel niet meer in functie was.

STRUCTUREEL TEKORT

Vorige week kwam al een ander onderzoek in opdracht van de gemeenteraad uit, van onafhankelijk onderzoekster Gitta Luiten. Daaruit bleek dat het museum onder directeur Stanley Bremer is terechtgekomen in een neerwaartse spiraal. Het museum voldoet bij het beheer van de collectie en het maken van tentoonstellingen niet meer aan de museale normen. Handelaren bleken binnen het museum grote invloed te hebben gekregen. De bezoekersaantallen zijn teruggelopen en het museum kampt met een structureel tekort van 750.000 euro per jaar.

Het rapport van Gitta Luiten over het functioneren van Bremer:

Luiten

Lees ook in nrc.next: ‘Het vertrouwen is tot een dieptepunt gedaald’ en in NRC Handelsblad: ‘Vernietigend rapport over chaos bij verzelfstandigd Wereldmuseum’(€)

Lees verder op nrc.nl…