Wij benaderen een conflict in eerste instantie als positief, omdat verschillende opvattingen de kans bieden om tot betere beeld- en oordeelsvorming te komen. Maar verschillende opvattingen kunnen ook escaleren; verhoudingen kunnen verstoord raken en de besluitvorming in de weg staan.

Wij bieden ondersteuning bij het gehele spectrum van conflictmanagement.  Zo hebben we een raad van toezicht en bestuurder die verschillende opvattingen hadden over de rolneming van de raad, ondersteund bij een goed gesprek om elkaar beter te begrijpen en op basis daarvan tot passende werkafspraken te komen. Een raad van bestuur hebben we  geholpen bij het bespreekbaar maken en oplossen van de spanningen die in de loop der tijd tussen de leden was gegroeid. Een raad van commissarissen hebben we geholpen om het inzicht te vergroten in de spanningen met de bestuurder en de actie die de raad kan nemen.

Steeds zoeken we in onze aanpak de goede balans tussen zorgvuldigheid en doortastendheid. We zijn betrokken, zonder de professionele afstand te verliezen.