We coachen zowel individuele bestuurders/directeuren, als de raad van bestuur/directie als team.

Het kan gaan om een eenmalig coachingsgesprek, bijvoorbeeld bij een concreet en mogelijk ook acuut vraagstuk, maar ook om een reeks gesprekken verdeeld over een langere periode. De coaching kan ook de vorm krijgen van enkele vooraf geplande sessies van de raad van bestuur/directie, bijvoorbeeld gericht op de onderlinge taakverdeling en spelregels voor de samenwerking, de relatie met de raad van commissarissen/raad van toezicht en teamvorming. Dit soort sessies kunnen zinvol zijn als de personele samenstelling in korte tijd sterk is veranderd, met het oog verzwaring van de agenda’s of bij spanningen binnen het team.