Monthly Archives: november 2019

29 november 2019

Inzicht in de informatiestroom naar boven

2019-12-31T11:29:02+00:00

Hildegard Pelzer De bestuurder is verantwoording verschuldigd aan de RvC. Vaak is op papier uitgewerkt waar de RvC in elk geval over geïnformeerd wil worden. Ook gebruikt de RvC in toenemende mate

Inzicht in de informatiestroom naar boven 2019-12-31T11:29:02+00:00