Zelfevaluatie

Zelfevaluatie 2017-09-25T17:39:06+00:00

De waarde van de zelfevaluatie is het op peil houden van de kwaliteit van het intern toezicht. Inmiddels wordt breed onderschreven dat het lerend vermogen door regelmatige zelfreflectie wordt versterkt. De kunst is om steeds weer nieuwe energie en inspiratie uit de zelfreflectie te halen en zo de leercurve aan te blijven zwengelen.

Wij ondersteunen jaarlijks vele tientallen raden van commissarissen/raden van toezicht bij hun zelfevaluatie. We ondersteunen ook zelfevaluaties van raden van bestuur. Zo hebben we beproefde werkwijzes kunnen ontwikkelen. Tot onze opdrachtgevers horen Nederlandse raden en internationaal samengestelde, raden in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en goede doelen organisaties. Diversiteit zit in onze natuur, wij weten om te gaan met de kracht en kwetsbaarheid van verschillen.

De evaluatiesessie is een belangrijk moment waarin beelden van het huidige en opvattingen over het gewenste functioneren gedeeld en uitgediept worden. Dat draagt bij aan het zich bewust zijn van het eigen functioneren en versterkt de effectiviteit van de raad als team. Wij faciliteren het gesprek als procesbegeleider met begrip voor de dynamiek in de top en als kritische sparringpartner met kennis van zaken en de blik van de buitenstaander. Een gedegen voorbereiding zorgt ervoor dat in de sessie snel tot de kern kan worden gekomen. Het traject wordt afgesloten met het vastleggen van de uitkomsten van de zelfevaluatie en een nagesprek met de voorzitter van de raad. Naar behoefte ondersteunen we de terugkoppeling aan en gesprek met de bestuurder(s).

Kenmerkend voor onze ondersteuning zijn inhoudelijke expertise, sensitiviteit voor de processen in de top en durven uitdagen met oog voor wat haalbaar is.

Klik hier voor meer informatie over het ondersteunen van zelfevaluaties bij toezichthouders of hier voor de Engelstalige informatie.