Rob SchallenbergAssocié - 06 26330940
Rob heeft ruim 20 jaar ervaring als consultant, onder meer bij Twijnstra Gudde en Boer & Croon waar hij ondersteuning bood bij besturings- en samenwerkingsvraagstukken en grootschalige organisatieverandering. Als intern adviseur bij NUON heeft hij zich langere tijd kunnen verbinden aan het managen van postfusie vraagstukken. Rob voelt zich vooral verbonden met organisaties in de semipublieke en publieke sector. Naast zijn werk als consultant voor toezichthouders en bestuurders, vervult hij zelf een commissariaat bij een woningcorporatie. Rob heeft bestuurskunde gestudeerd en een masteropleiding management consultancy aan de VU gevolgd.