ONZE DIENSTEN 2017-01-01T13:08:34+00:00

 

In en rond de boardroom gaat het om grote lijnen en talrijke details. Commissarissen, bestuurders en directeuren benaderen ons  met vragen over de inrichting en het functioneren van de top en ook over het eigen functioneren.

Het reflecterend vermogen in de top is een voorwaarde voor goede resultaten en een goed samenspel in de boardroom. Talrijke raden van commissarissen en raden van toezicht kiezen voor ons als vertrouwde gesprekspartner bij de jaarlijkse zelfevaluatie .

Regelmatig stellen we op maat programma’s samen om het actueel houden van de kennis van toezichthouders en bestuurders met  permanente educatie inhoud te geven. Als vertrouwenspersoon dragen we kennis over en dagen we uit, ook met coaching.  Zo dragen we bij aan een kwalitatief sterke besturing en effectief toezicht.

Onze cliënten weten ons ook te vinden als zij behoefte hebben aan concrete adviezen en hands-on ondersteuning bij specifieke zaken en taken. Dan kan het gaan om:

Met de seniors van Governance Support kiest u voor een critical friend die ertoe aanzet te verkennen wat beter en anders kan, en daadkracht toont om veranderingen te bewerkstellingen. Kortom, wij ondersteunen reflectief én actief.